Τηγανητός Frappuccino

Thganhtos frappuccino poster

🥤Τηγανητός Frappuccino🎙️

🥤Δευτέρα ως 🥤Παρασκευή, 08:00 – 10:00 το πρωί

μέσα από το Athens Free Radio στους 98,1 FM.

🔗 Follow us & Subscribe! 👇

🎤 https://www.petrakas.gr
🎙️ https://www.facebook.com/alexandros.petrakas/
🎧 https://www.facebook.com/petrakas.zorzis.hopeless
🎤 https://www.instagram.com/hopeless.petrakas/
📻 https://www.instagram.com/alexandros.petrakas/
🎙️https://www.youtube.com/channel/UCnVVKpJ4JvHh1vz
📻 https://www.facebook.com/athensfree
🎧http://live24.gr/radio/generic.jsp?sid=3794

Μέχρι τότε, δείτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας…

http://www.youtube.com/playlist?list=PLL0RZl2ElS9a2qrga0FeK_0gK0PNAszDn