Επικοινωνία

H Προσωπική Μουσάτη Γραμματεία του Αλέξανδρου Πέτρακα,
ο Αλέξανδρος Πέτρακας ο ίδιος, περιμένει τα μηνύματα και τις απόψεις σας.
Μην την Αφήσετε Άνεργη….
Οι τρίχες Κοστίζουν…

e-mail : [email protected]

🔗 Follow  & Subscribe! 👇
🎤https://www.petrakas.gr
🎙️https://www.facebook.com/alexandros.petrakas/
🎧 https://www.facebook.com/petrakas.zorzis.hopeless
🎤 https://www.instagram.com/hopeless.petrakas/
📻 https://www.instagram.com/alexandros.petrakas/
🎙️https://www.youtube.com/channel/UCnVVKpJ4JvHh1vz
🎤 https://www.facebook.com/groups/empristikosmasxalismos
🎙️ https://twitter.com/PetrakasHopeles