Τηγανητός Frappuccino

🥤Τηγανητός Frappuccino🎙️

κάθε 🥤Δευτέρα 🥤Τετάρτη και 🥤Παρασκευή, 08:00 – 09:00 το πρωί μέσα από το Athens Free Radio στους 98,1 FM.

🔗 Follow us & Subscribe! 👇

🎙️ https://www.facebook.com/alexandros.petrakas/
🎧 https://www.facebook.com/petrakas.zorzis.hopeless
🎤 https://www.instagram.com/hopeless.petrakas/
📻 https://www.instagram.com/alexandros.petrakas/
🎙️https://www.youtube.com/channel/UCnVVKpJ4JvHh1vz

Μέχρι τότε, δείτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας…