Εμπρηστικός Μασχαλισμός

 

“Flash Βλάκ”

“Συμπυκνωμένο ΠολυΣκαθαριστικό”

“ΤρομοκράτουλASS”

“ΜυστικιΣτύσεις”

“Εξπερματώνω-no-no-no”

“Kόσμος Αγγελικά Κλασμένος”

“Η Φοράδα στο σΑλώνι”

“Το Αβέντουζο ΧταΧέρι”

“Ληστεία και Προσευχή”

“ΜΑΛΑΚΩ σαν Βούτυρο”

“Ευχές-και-Γαμώ”

“Ο Μικρός Τύφλιστερ”

“ATLAκώλ και Σαπουνάδες”

“Με το Πουλί στο Cherry”

“ΕγκληΜαλάκας”

“Τοίκοου-Τοίκοου, μην σε Πετύκοου”

“Last of the Mohitos”

“Libidless”

“Επιμηκυντής Δέους”

“Holy White Spirit”